close up hand holding soil peat moss

Tilskudd til hjemmekompostering

Follo Ren har en ny renovasjonsløsning som ivaretar ressursene i matavfallet på den beste måten ved produksjon av biogass og biogjødsel.

Follo Ren gir likevel støtte til hjemmekompostering for innbyggere som ønsker dette med inntil kr 1000,- i tilskudd til innkjøp av nye godkjente kompostbinger. Tilskuddet kan ikke overstige mer enn 20% av innkjøpssum. Tilskuddet gjelder kun for abonnenter med helårsrenovasjon. Du må selv gå til innkjøp av kompostbingen og i etterkant senden en kopi av kvittering/faktura sammen med en søknad til Follo Ren. Last ned skjema for søknad om tilskudd her (pdf).

Anbefalt volum på kompostbingen er 170-250 liter per husholdning.

For å kunne få tilskuddet må følgende krav oppfylles:

  • Den skal være produsert for varmkompostering av matavfall/våtorganisk avfall.
  • Den skal være skadedyrsikret.
  • Beholderen må ha minst 5 cm fast isolasjon.
  • Ordningen gjelder kjøp gjennomført etter 01.01.2016.
  • Søknad må sendes inn senest 6 måneder etter kjøp.
  • Helårsrenovasjon
  • For innendørs kompostering er kun Bokashi godkjent for tilskudd.

Bingen må plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre, eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer.

Håndbok i hjemmekompostering

Trenger du en innføring i hjemmekompostering? I heftet Ren Jord fra Naturvernforbundet kan du lese om hvordan man skal kompostere, de ulike metodene som finnes og utstyr som trengs. Last ned heftet Ren Jord (pdf). Ønsker du heftet tilsendt kan du kontakte oss på telefon 90 80 40 10.

Foreløpig liste over anbefalte kompostbinger:

Biolan – Hurtikomposter (selges blant annet av lokal forhandler på Nesodden: sommerbutikken.no)

Grønne Johanna – Varmkompostbeholder

Strømbergs – KompostBjørn

Bokashi Starter-kit

Greenline – Master serien