Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Viktig melding angående stoppestedet Ski torg

På grunn av anleggsarbeid rundt Ski torg, må Miljøbilen tilpasse plassering på dette stoppestedet fra gang til gang. Miljøbilen vil fortsatt stoppe her, men det betyr at Miljøbilen ikke vil stå på samme plassering hver gang i byggeperioden.