Vi rydder Follo – Påmelding stengt

Fristen for påmelding har nå utgått og påmeldingen er stengt. Vi har mottatt over 100 søknader fra ulike ryddelag som ønsker å delta på ryddeaksjonen Vi rydder Follo!  Det er veldig gøy å se så mange engasjerte ungdommer!

Vi starter trekningen av de 10 ryddelagene som får delta på aksjonen. Alle søkere vil få en tilbakemelding uansett om de ble trukket ut eller ikke.