SMS fra Follo Ren

Har du mottatt en SMS fra oss? I samarbeid med Sentio gjennomfører vi en kundeundersøkelse. Cirka 5000 innbyggere i Follo vil motta en SMS om å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen skal finne ut mer om innbyggernes vaner om tekstiler, og vil være til hjelp for å finne gode løsninger i fremtiden.