Næringskunder må levere farlig avfall til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon

Bølstad gjenvinningsstasjon har for tiden ikke kapasitet til å ta imot farlig avfall fra næringskunder, grunnet brann i farlig avfall bygg 12.07. Næringskunder må levere farlig avfall til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon. Privatkunder kan levere farlig avfall til Bølstad.