Miljøbilen tilbake på rute

Etter sommerferien er Miljøbilen tilbake på rute, se rutetabellen her