Miljøbilen tar sommerferie

Miljøbilen kjører ikke i juli og august. Oppstart etter sommeren vil være fra 2. september. Mer informasjon om nye stoppesteder og datoer kommer nærmere oppstart.