Midlertidig stans for Miljøbilen

Fra og med mandag 16. mars vil Miljøbilen stanses midlertidig. Det betyr at Miljøbilen ikke vil gjennomføre de planlagte rutene. Inntil videre gjelder dette frem til og med 13. april.
Dette er et tiltak for å redusere risikoen for spredning av Covid-19. Klikk her for å lese mer om saken.