Julesekken fra Follo Ren

Julesekken fra Follo Ren vil bli distribuert til alle husstander med egen restavfallsbeholder. Distribusjonen vil skje i uke 50 og 51.