Forsinket adgangskort

Utsendelser av adgangskort til gjenvinningsstasjonene er noe forsinket. Adgangskort sendes ut innen kort tid. Vi beklager dette.