Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Forsinket adgangskort

Utsendelser av adgangskort til gjenvinningsstasjonene er noe forsinket. Adgangskort sendes ut innen kort tid. Vi beklager dette.