Forsinkelser i renovasjonstjenesten

Trafikale utfordringer i Follo, på grunn av snøvær, kan skape forsinkelser i renovasjonstjenesten i dag. Eventuelle planlagte tømminger som ikke blir utført mandag 30.10, vil bli utført tirsdag 31.10.