Forsinkelser grunnet vanskelige kjøreforhold

På grunn av svært vanskelige kjøreforhold, særlig på småveiene, vil det bli forsinkelser i renovasjonstjenesten i dag. Vi kjører så lenge det er forsvarlig utover kvelden.