For innbyggere i Ås kommune – Datamerking av avfallsbeholdere

Nå må alle i Ås merke sine avfallsbeholdere med en databrikke. Dette vil høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for våre innbyggere.

Mange av innbyggerne i Ås vil de kommende dagene få en konvolutt i postkassen som inneholder et brev, samt klistermerker med databrikker. Det er svært viktig at alle leser brevet og setter på databrikkene under lokket på beholderen.
Les mer her