Fare for forsinkelser på tømming

Grunnet snøfall og stedvis vanskelige kjøreforhold, kan det oppstå forsinkelser i dagens renovasjonstømming. Dagens ruter er ekstra krevende fordi fridager i julen skal kjøres inn. Vi ber om at alle måker og strør fram til sine avfallsbeholdere.