Endringer i drift på Kristi himmelfartsdag – 26. mai

26. mai er en helligdag og våre gjenvinningsstasjoner og kundeservice er stengt. Miljøbilen kjører ikke. Alle med ordinær tømmedag i den 26. mai har fått flyttet tømmedag til 24. eller 25. mai.