Endring i tømmedager i forbindelse med Pinsen

I uke 24 blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med Pinsen

Ordinær tømmedag:Endres til:
mandag 10. junitirsdag 11. juni
tirsdag 11. junienkelte husstander vil få tømming onsdag 12. juni