Endring i tømmedager i forbindelse med Kristi himmelfartsdag

Denne uken blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med Kristi himmelfartsdag

Ordinær tømmedag:Endres til:
onsdag 29. maienkelte husstander vil få tømming tirsdag 28. mai
torsdag 30. maionsdag 29. mai