Endring i tømmedager i forbindelse med 17. mai

Denne uken blir flere dager berørt av endring i tømmedag i forbindelse med 17. mai

Din ordinære tømmedag:Endres til:
onsdag 15. maienkelte husstander vil få tømming tirsdag 14. mai
torsdag 16. maienkelte husstander vil få tømming onsdag 15. mai
fredag 17. maitorsdag 16. mai