Endring i tømmedag og åpningstider

På grunn av Kristi himmelfartsdag torsdag 21. mai vil enkelte få flyttet sin tømmedag til enten onsdag 20. mai eller fredag 22. mai.

Gjenvinningsstasjonene holder stengt torsdag 21. mai.