Endring i tømmedag og åpningstider

På grunn av 2. pinsedag mandag 1. juni vil enkelte få flyttet sin tømmedag til enten tirsdag 2. juni eller onsdag 3. juni.

Gjenvinningsstasjonene og kundeservice holder stengt mandag 1. juni. Miljlbilen kjører ikke 1. juni.