Endring i drift på grunn av pinse – 6. juni

6. juni er en helligdag og våre gjenvinningsstasjoner og kundeservice er stengt. Miljøbilen kjører ikke denne dagen. Alle med ordinær tømmedag mandag 6. juni vil få flyttet tømmedag til tirsdag 7. juni eller onsdag 8. juni.