Driftsmelding for bytte av avfallsbeholder

I ukene 27, 28, 29, 30 og 31, har vi noe lenger behandlingstid enn normalt på bytte av beholderstørrelse.