Viktig melding angående stoppestedet Ski torg

På grunn av anleggsarbeid rundt Ski torg, må Miljøbilen tilpasse plassering på dette stoppestedet fra gang til gang. Miljøbilen vil fortsatt stoppe her, men det betyr at Miljøbilen ikke vil stå på samme plassering hver gang i byggeperioden.

Oppegård og Teigen gjenvinningsstasjon, og kundeservice, stengt 24. og 25 november.

På grunn av kurs og opplæring vil Oppegård og Teigen gjenvinningsstasjon være stengt 24. og 25. november.

Bølstad gjenvinningsstasjon vil holde åpent som normalt, og vi henviser alle kunder hit disse dagene. Adresse: Kongeveien 100, 1407 Vinterbro.

Det må belages litt lengre ventetid enn normalt på Bølstad gjenvinningsstasjon disse dagene.

Kundeservice stengt 24. november

Kundeservice holder telefonen stengt 24. november. Du kan fortsatt melde inn manglende tømming eller andre avvik til post@folloren.no. Avvik vil bli behandlet denne dagen.

Forsinkelser i renovasjonstjenesten

Trafikale utfordringer i Follo, på grunn av snøvær, kan skape forsinkelser i renovasjonstjenesten i dag. Eventuelle planlagte tømminger som ikke blir utført mandag 30.10, vil bli utført tirsdag 31.10.

SMS fra Follo Ren

Har du mottatt en SMS fra oss? I samarbeid med Sentio gjennomfører vi en kundeundersøkelse. Cirka 5000 innbyggere i Follo vil motta en SMS om å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen skal finne ut mer om innbyggernes vaner om tekstiler, og vil være til hjelp for å finne gode løsninger i fremtiden.

Vi rydder Follo – Påmelding stengt

Fristen for påmelding har nå utgått og påmeldingen er stengt. Vi har mottatt over 100 søknader fra ulike ryddelag som ønsker å delta på ryddeaksjonen Vi rydder Follo!  Det er veldig gøy å se så mange engasjerte ungdommer!

Vi starter trekningen av de 10 ryddelagene som får delta på aksjonen. Alle søkere vil få en tilbakemelding uansett om de ble trukket ut eller ikke.