SMS fra Follo Ren

Har du mottatt en SMS fra oss? I samarbeid med Sentio gjennomfører vi en kundeundersøkelse. Cirka 5000 innbyggere i Follo vil motta en SMS om å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen skal finne ut mer om innbyggernes vaner om tekstiler, og vil være til hjelp for å finne gode løsninger i fremtiden.

Vi rydder Follo – Påmelding stengt

Fristen for påmelding har nå utgått og påmeldingen er stengt. Vi har mottatt over 100 søknader fra ulike ryddelag som ønsker å delta på ryddeaksjonen Vi rydder Follo!  Det er veldig gøy å se så mange engasjerte ungdommer!

Vi starter trekningen av de 10 ryddelagene som får delta på aksjonen. Alle søkere vil få en tilbakemelding uansett om de ble trukket ut eller ikke.

Miljøbilen i sommer

Miljøbilen har tatt sommerferie og er tilbake mandag 22. august. Nye rutetider og stoppesteder vil bli publisert før oppstart.