Bestill undervisningsopplegg

Follo Ren har gleden av å tilby alle 4. klasser i Follo et spesialtilpasset undervisningsopplegg om temaet avfall og miljø. Undervisningsopplegget skal gi elevene kunnskap om avfallspyramiden, viktigheten av ombruk og kildesortering. I tillegg vil de lære om hvordan avfallet blir håndtert og hva avfall kan blir gjenvunnet til.

Undervisningsopplegget består av to deler, en digital undervisningsdel og et trykket arbeidshefte. Begge deler er gratis å bestille. Det er opp til skolen om dere ønsker å bestille begge deler eller kun én av delene.

Digital undervisningsdel er godt egnet til felles gjennomgang i klassen, men kan også brukes som gruppeoppgave eller individuelt. Arbeidsheftet «Avfallsposten» er godt egnet til individuelt bruk og hjemmelekser. Det kan også brukes som gruppeoppgave.

Skoler som ønsker å bestille undervisningsopplegget kan fylle ut skjemaet under.

Skolen må bestille samlet for hele 4. trinn. Vi ønsker ikke bestillinger fra hva hver enkel klasse (med unntak av skoler som evt. kun har én klasse på 4. trinn).

Bestillingsfrist 30. november 2023.