Bestill undervisningsopplegg

Follo Ren har gleden av å tilby alle 4. klasser i Follo et spesialtilpasset undervisningsopplegg om temaet avfall og miljø. Undervisningsopplegget skal gi elevene kunnskap om avfallspyramiden, viktigheten av ombruk og kildesortering. I tillegg vil de lære om hvordan avfallet blir håndtert og hva avfall kan blir gjenvunnet til.

Undervisningsopplegget består av to deler, en digital undervisningsdel og et aktivitetshefte. Begge deler er gratis å bestille. Skoler som ønsker å bestille undervisningsopplegget kan fylle ut skjemaet under.