shutterstock_752258722 – 2

Bestill container til hageavfall

Planlegger dere dugnad i borettslaget? Gjør dugnadsjobben enklere og lei en container til hageavfall fra Follo Ren. Fastpris fra kr 3900,- ekskl. mva. for tre døgn. Vi setter ut containeren til avtalt tidspunkt og på egnet sted. Dere fyller den med hageavfall. Vi henter containeren og håndterer avfallet.

Med fastpris trenger du ikke å bekymre deg over vekten på avfallet.

Utplassering og innhenting mellom 09:00 og 15:00. Utplassering skjer på dag 1 og innhenting skjer på dag 2 eller 3, etter eget ønske.

Fastpris inkluderer

 • Leie av åpen container på 10 kubikk
 • Leie opptil 3 døgn
 • Utplassering og innhenting av container
 • Behandling av avfall uansett vekt

Hva kan kastes i containeren?

 • Planterester
 • Gress
 • Løv
 • Kvister
 • Busker
 • Tynne grener (opp til 5 cm i diameter)
 • Nedfallsfrukt
 • Avskårne blomster

Hva kan ikke kastes i containeren?

 • Avfall som ikke er hageavfall/organisk materiale
 • Steiner
 • Asfalt
 • Treverk
 • Ved
 • Store mengder jord
 • Sand

Denne tjenesten er kun tilgjengelig for borettslag og sameier i kommunene: Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Har du en bedrift og ønsker å leie container til avfall? Les mer om containerleie for bedrifter her.

Avtalevilkår for containerleie

Krav til plassering av container

Containeren blir transportert med en liftbil. Bilen trenger 10 meter for å sette fra seg containeren. Innkjørsler og porter må ikke være mindre enn 3 meter bred og 4 meter høy.

Merk helst ønsket plassering med f.eks en kjegle, en bukk eller lignende.

Sjåføren vil, så langt det lar seg gjøre, plassere ut containeren på ønsket sted. Sjåføren har et ansvar for at utplassering skjer forsvarlig. Vi kan derfor ikke garantere at containeren blir plassert på ønsket sted. Ved problemer med utplassering vil sjåføren ringe kontaktperson, derfor er det viktig at kontaktperson er tilgjengelig per telefon på utplasseringsdatoen. På utplasseringsdatoen vil containeren bli levert mellom 09:00 – 15:00.

Container må plasseres på borettslagets eller sameiets eiendom. Ved plassering på offentlig grunn eller annen privat eiendom må kunden innhente tillatelse fra grunneier.

Feilsortering

Ved feilsortering vil det påløpe ekstrakostnader ved behandlingen av avfallet. På bakgrunn av dette vil Follo Ren fakturere kunden for feilsortering med kr 1 000,- ekskl. mva. Ved grov feilsortering vil fakturert beløp bli beregnet ut i fra ekstrakostnadene ved behandlingen av avfallet.

Container ikke tilgjengelig på hentedato

Hvis containeren ikke er tilgjengelig for vår liftbil på hentedatoen, vil Follo Ren fakturere kunden for bomtur med kr 1 500,- ekskl. mva. Kunden er derfor ansvarlig for at containeren ikke er flyttet eller sperret inne på hentedatoen. Hentetidspunkt på hentedag er mellom 09:00 – 15:00

Avbestilling

Avbestilling må gjøres senest 24 timer før utplasseringsdato. Avbestillinger gjort senere enn 24 timer blir fakturert med avbestillingsgebyr på kr 1 500,- ekskl. mva. Avbestilling skal sendes skriftlig til bedrift@folloren.no