Renovasjonsløsning for bedrifter

Bedrifter og organisasjoner kan selv velge hvilket firma de vil benytte til henting og behandling av sitt avfall. Follo Ren er en av tilbyderne av renovasjonstjenester i vårt distrikt, og henter næringsavfall fra bedrifter, organisasjoner eller andre næringsdrivende i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Vi har konkurransedyktige priser, og kan hente og behandle avfall som sorteres på samme måte som husholdningsavfall.

Restavfallsbeholder

I restavfallsbeholderen skal det legges restavfall og plast i vanlige poser, og matavfall i grønne poser. Alt innhold i restavfallsbeholderen blir sortert ved et av europas mest moderne sorteringsanlegg på Skedsmo nord for Oslo.

Matavfall skal kildesorteres i grønne poser. De grønne posene med matavfall sorteres ut i sorteringsanlegget ved hjelp av fargegjenkjenning på posene. Dette blir sendt videre til produksjon av biogass og biogjødsel.

Plast legges sammen med annet restavfall i «vanlige» handleposer/søpleposer og kastes i restavfallsbeholderen. De vanlige søpleposene åpnes i sorteringsanlegget og plasten sorteres ut i fem ulike plastkvaliteter. Plasten blir sendt videre til materialgjenvinning.

Restavfallet etter sortering blir sendt til energigjenvinning ved forbrenning.

Slik får du flere grønne poser

Trenger din bedrift flere matavfallsposer knyter du enkelt en matavfallspose (eller hvilken som helst pose) på lokket til din beholder. Dette er et tegn til renovatøren om at han skal legge igjen en rull med grønne poser ved neste tømming.

Alt matavfall skal legges i grønne matavfallsposer som knyttes med dobbel knute før de legges i restavfallsbeholderen. Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene. Bruker man andre poser til matavfall vil maskinene sortere matavfallet som restavfall da de har feil grønnfarge.

Papirbeholder

Papp/papir/drikkekartong skal legges i egen beholder for dette. Alt innholdet går til materialgjenvinning og blir til nye papirprodukter.

Glass- og metallbeholder

Bedrifter kan bestille en egen beholder til glass- og metallemballasje, eller levere dette avfallet til gjenvinningsstasjonen. Glass- og metallemballasje skal ikke sorteres som restavfall, men sorteres ut for materialgjenvinning.