shutterstock_640414042
Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Løsning for loppemarkeder

Follo Ren støtter lokale foreninger og ideelle organisasjoner med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper. Restloppene må leveres til Nesodden Renovasjon eller Follo Truckutleie, i container som er utleid fra valgte leverandør. Organisasjoner kan da få dekket inntil 1 000 kr per tonn eks mva fra Follo Ren, for behandling av disse restloppene. Dette forutsetter at organisasjonen har søkt om økonomisk støtte hos Follo Ren og fått søknaden godkjent før avfallet leveres til behandling. 

Dersom restlopper leveres rett til en av Follo Rens gjenvinningsstasjoner, kan dette leveres på tilhenger. Denne leveringen er gratis, men forutsetter forhåndsgodkjennelse og mottatt adgangs-kort som må fremvises ved levering.

For å få utbetalt støtte må følgende foreligge:

  1. Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  2. Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fylt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søknad er godkjent.
  3. Avfallet må leveres til godkjent behandlingssted: Nesodden Renovasjon eller Follo truckutleie (Regnbuen gjenvinning).
  4. Organisasjonen gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. 
  5. Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.
  6. Avfall kan også leveres til en av Follo Rens gjenvinningsstasjoner. Ved levering til Follo Rens gjenvinningsstasjon må adgangskort fremvises. Adgangskort blir tilsendt ved godkjenning av søknad.