19-0006 OMA_klær

Løsning for gjenbruksbutikker

 

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker og lignende) har mulighet til å søke om å få redusert pris på levering av avfall til våre gjenvinningsstasjoner.  Den reduserte prisen er tilsvarende pris som privatpersoner betaler ved levering av avfall.

For å få redusert pris på levering til våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Organisasjonen må ha gjenbruk som hovedvirksomhet eller gjenbruk bør oppta en stor del av virksomheten.
  • Opprettelse av kundekonto hos Follo Ren. Inkluderer betaling via faktura.
  • Godkjent avtale med Follo Ren om redusert pris.

Søk om kundekonto for gjenbruksbutikker