Oppegård og Teigen gjenvinningsstasjon stengt 25.-26. november

Gjenvinningsstasjonene Oppegård og Teigen holder stengt 25. og 26. november på grunn av kurs og opplæring.
Bølstad gjenvinningsstasjon vil holde åpen som normalt. Adresse: Kongeveien 100, 1407 Vinterbro.

Sortering på stasjonen, bedrift

Kunder er til enhver tid pliktig å følge skilting eller anvisning fra ansatte for sortering på gjenvinningstasjonene. Ta kontakt med ansatte på gjenvinningstasjonen hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes.

Pris for levering av avfall avgjøres ut i fra størrelse på kjøretøy, henger og eventuelt spesialavfall. 

Tas ikke imot:

  • Matavfall eller annet organisk avfall. Dette leveres i restavfallet hjemme, husk å bruke grønne poser.
  • Sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
  • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
  • Smittefarlig avfall.
  • Forurensede jordmasser.
  • Båter over 16 fot.
  • Motorkjøretøy, campingvogner og motorsykler. Leveres til godkjent mottak/billopphuggeri.
  • Asfalt. Asfalt må leveres til godkjent mottak for gjenbruk
  • Radioaktivt avfall. Kontakt Statens Strålevern.
  • Dekk fra traktor/lastebil, skytematter eller gummibelter fra gravemaskin. Husker laget av bildekk må plukkes fra hverandre før levering.