10-0023 Teigen farlig avfall

Deklarering av farlig avfall

 

I henhold til norsk lov er alle virksomheter pliktig til å deklarere farlig avfall. Avfall som ikke regnes som farlig avfall trenger man ikke å deklarere.

Før farlig avfall leveres til våre gjenvinningsstasjoner må deklareringsskjema være fylt ut på avfallsdeklarering.no. Utskrift av deklarert avfall må medbringes til gjenvinningsstasjonen når avfallet leveres. Uten deklarasjon eller godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot farlig avfall fra bedrifter.

 

Fullmakt

Follo Ren kan bistå i utfylling av deklarasjonsskjema for din bedrift. For at Follo Ren skal kunne bistå må din bedrift gi oss fullmakt til dette. Fullmakt gis på avfallsdeklarering.no.