10-0023 Teigen farlig avfall
Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Deklarering av farlig avfall

 

I henhold til norsk lov er alle virksomheter pliktig til å deklarere farlig avfall. Avfall som ikke regnes som farlig avfall trenger man ikke å deklarere. Bedriften må selv påse at dette blir utført i henhold til regelverk, eller gi ansvaret videre til Follo Ren. Vi kan deklarere på vegne av din bedrift dersom du gir oss fullmakt.

Før farlig avfall leveres til våre gjenvinningsstasjoner må deklareringsskjema være fylt ut på avfallsdeklarering.no. Utskrift av deklarert avfall må medbringes til gjenvinningsstasjonen når avfallet leveres. Uten deklarasjon eller godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot farlig avfall fra bedrifter.

 

Fullmakt

Follo Ren kan bistå i utfylling av deklarasjonsskjema for din bedrift. For at Follo Ren skal kunne bistå må din bedrift gi oss fullmakt til dette. Fullmakt gis på avfallsdeklarering.no.