10-0035 Bølstad

Bedriftskunde på gjenvinningsstasjonen

Som bedriftskunde er du hjertelig velkommen til å levere avfall til våre gjenvinningsstasjoner. Vi har lange åpningstider og en forutsigbare prisstruktur som ikke gir noen overraskelser. Avfallet sorterer du i containere når du kommer til gjenvinningsstasjonen. Våre ansatte er behjelpelig med veiledning og assistanse.

Våre gjenvinningsstasjoner er godkjente mottak for de aller fleste avfallstyper.  Vi tar ikke imot matavfall, eksplosiver og ammunisjon, medisiner og annet spesialavfall i store mengder. Vi tar kun imot mindre mengder tungmasser.

Deklarering av farlig avfall må utføres av alle bedrifter som skal levere farlig avfall til gjenvinning

Adgangsbevis for bedriftskunder

Follo Ren har adgangskontroll på alle våre gjenvinningsstasjoner. Dette er for å kunne skille private kunde fra næringsdrivende på en god måte. Det er derfor separate adgangsbevis for næringsdrivende og private. For deg som bedriftskunde er det fult mulig å levere avfall uten adgangsbevis, men da må betaling skje enten med kort eller Vipps. Ønsker din bedrift å levere avfall på kreditt må dere opprette en kundekonto hos Follo Ren.

Det er forbudt for næringsdrivende å benytte seg av adgangsbevis for privatkunder. Dette er forbehold privatkunder, uavhengig om dere er på oppdrag for en privatkunde. Våre ansatte kan nekte å akseptere privat adgangsbevis dersom de mener kunden er næringsdrivende.