Ikke kast batterier i restavfallet

– Kommer polene på batteriene i kontakt med hverandre eller annet metall i restavfallet ditt, kan det starte en brann. Enten hjemme hos deg selv eller hos de som henter avfallet.

Det forteller Daniel Solli, informasjonsrådgiver og branninspektør i Follo Brannvesen. Han er tydelig på at riktig behandling av batterier er særs viktig.

– Selv om batteriene virker å være tomme, inneholder de gjerne restenergi. Det medfører at det kan oppstå brann hvis man kaster batteriene feil sted, eller oppbevarer dem uforsvarlig, sier Solli.

Tre gode råd om brukte batterier:

  • Ikke kast i restavfallet
  • Teip polene
  • Lever til gjenvinningsstasjon, Miljøbilen eller butikker som selger batterier

Ukentlige branntilløp

Hva gjør egentlig folk når batteriene har gjort nytten sin og er tatt ut av elektriske apparater? Enkelte velger dessverre restavfallsbeholderen. Noe som kan få fatale konsekvenser.

– Da kan det begynne å brenne under kjøkkenbenken din, i søppeldunken ute, i bilen som henter avfallet eller i avfallsanlegget, påpeker branninspektøren.

Det understrekes av Pia Kathrine Lykke Jensen, kommunikasjonssjef i Follo Ren.

– På landsbasis opplever bransjen vår ett alvorlig branntilløp pr. uke. Enten i renovasjonsbilene eller inne på anleggene. Vi antar at 80 prosent av disse tilløpene skyldes feilsorterte batterier.

Unngå store ansamlinger

Ettersom man ikke skal kaste batterier i eget hjem, spiller oppbevaring en nøkkelrolle. Da er det en risikofylt løsning å ha store mengder liggende fritt i en pose eller eske i kjøkkenskuffen. Med poler som fort kan komme i direkte kontakt med hverandre.

– For å unngå brann, anbefaler vi at du teiper polene, både pluss- og minuspolen. Deretter må batteriene oppbevares forsvarlig, for eksempel i et syltetøyglass, sier Lykke Jensen.

Hun forteller videre at hver husstand i snitt har 70 brukte batterier liggende hjemme.

– Det viktigste du kan gjøre er å levere dem fra deg. Det kan gjøres gratis til butikker som selger batterier, til gjenvinningsstasjonene våre eller til Miljøbilen, sier kommunikasjonssjefen.

Hun får følge av brannvesenets Daniel Solli som avslutter med tre enkle batteriråd for å minimere brannfaren:

– Ikke kast batteriene i restavfallet, teip polene og lever dem på riktig sted. Da har du gjort en god innsats!