Bærekraft og samfunnsansvar

Follo Ren er opptatt av bærekraftig utvikling og å ta sitt samfunnsansvar. Gjennom selskapets visjon «Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet» tydeliggjøres det hvilke bærende elementer selskapet er fundamentert på – innbyggere, bærekraft og økonomi.

Innbyggere

  • Enkelt å gjøre riktig – avfallshåndteringen skal være intuitiv og lett gjennomførbar.
  • God kundeservice – vi skal behandle alle våre kunder på en profesjonell, enhetlig og rettferdig måte. Vi skal være lette å nå på ulike plattformer.

Bærekraft

  • Bærekraftige tjenester – tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av naturressursene og avfallstjenestene skal være kretsløpsbaserte.
  • Fra forbrukere til gjenbrukere – vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli gjenbrukere gjennom vårt tjenestetilbud og våre aktiviteter.

Økonomi

  • Sirkulær økonomi – vi skal jobbe for at ressursene forblir i økonomien gjennom riktig sysselsetting og gjennomføring av prosjekter som sikrer inntjening på avfall som har en verdi.
  • Riktig pris – våre tjenester skal ha god pris, som baseres på en avveining mellom miljø og økonomi.
  • Forbilde – gjennom våre innkjøp skal vi vise vei ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar.