Impregnert trevirke (nyere type)

Nyere impregnert trevirke er trevirke som ikke er impregnert med miljøgiftige stoffer. Dette gjelder impregnert trevirke produsert etter 01.10.2002. Selv om nyere impregnert trevirke ikke inneholder miljøgiftige stoffer, skal leveres sammen med annet impregnert trevirke på våre gjenvinningsstasjoner. Årsaken til dette er utfordringen med å skille mellom de ulike typene av impregnert trevirke.

Impregnert trevirke av eldre type (produsert før 01.10.2002) er impregnert med enten kreosot, tungmetaller eller lignende.

Hva skjer med avfallet

Impregnert trevirke kvernes til flis, og kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse i Munkfors, Sverige.

Trevirke

Trevirke gjelder både ubehandlet trevirke, konstruksjonsvirke og overflatebehandlet trevirke. Trevirke kan du levere til våre gjenvinningsstasjoner.

Trevirke kan leveres med spiker og skruer, større beslag og skinner må fjernes før levering.

Ja takk
 • Konstruksjonsvirke
 • Malt, oljet og beiset trevirke
 • Listverk
 • Paller
 • Møbler i tre
 • Sponplater
 • Kryssfinér
 • Limtre
 • Parkett

Nei takk
 • Impregnert trevirke
 • Tømmer
 • Ved
 • Hageavfall
 • Laminat

Hva skjer med avfallet?

Trevirke fra våre gjenvinningsstasjoner hentes av Norsk Gjenvinning AS som kjører avfallet til sitt mottak på Haraldrud i Oslo. Der blir trevirket kvernet til flis som senere kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse i Linköping, Sverige.