Plast

Plastemballasje og små plastgjenstander sorteres hjemme i en vanlig avfallspose eller handlepose, før du kaster det i avfallsbeholderen merket «restavfall». Det er ikke nødvendig å sortere plast for seg selv, da dette blir sortert på et ettersorteringsanlegg ved hjelp av maskiner. Du kan derfor kaste plast sammen med restavfall.

Hva er plast?

Alt av plastemballasje og mindre plastgjenstander som får plass i en vanlig avfallspose/handlepose. Større plastgjenstander, som f.eks hagemøbler, må levers til gjenvinningsstasjonen.

Ja takk
 • Alt av plast
 • Isopor
 • Plastemballasje som: flasker, kanner, bokser, begre og poser
 • Blomsterpotter av plast
 • Plastbrett for matvarer
 • Bobleplast
 • Plastleker (NB: ikke elektriske leker)
 • Tannkoster og oppvaskbørster
 • Plastkopper og plastbestikk
 • Plastbøtter
 • Kjøkkenredskaper

Nei takk
 • Matavfall i plastemballasje (matavfall skal kastes i grønn pose)
 • Store plastgjenstander (se gjenvinningsstasjon)
 • Plastemballasje som har innehold farlig avfall (se gjenvinningsstasjon)

Hva skjer med avfallet?

Etter at avfallet har blitt hentet hjemme hos deg av renovasjonsbilen, fraktes det til et ettersorteringsanlegg på Romerike, sammen med matavfallet. Matavfall i grønne matavfallsposer blir automatisk sortert ut.

Restavfallsposene blir åpnet og maskiner med NIR-teknologi (nær-infrarød) identifiserer plastemballasje og sorterer dette ut ved hjelp av luftdyser. Ettersorteringsanlegget sorterer plasten i fem ulike typer og denne plasten blir sendt til produksjon av nye plastprodukter.

Dekk

Bildekk kan leveres enten med eller uten felg, eventuelle løse felger sorteres som metall. Utslitte dekk kan også leveres til dekkforhandlere.

Ja takk
 • Bildekk m/u felg
 • Traktordekk uten felg
 • Lastebildekk uten felg
 • Sykkeldekk
 • Motorsykkeldekk

Nei takk
 • Traktordekk med felg
 • Lastebildekk med felg
 • Belter til gravemaskin eller snøskuter
 • Skytematter
 • Dekk fra husker

Hva skjer med avfallet?

Bildekk med og uten felg hentes av Nocas AS og fraktes til deres anlegg i Oppaker, Nes kommune. Her blir dekk skilt fra felg. Felgene blir materialgjenvunnet som metall. Dekkene kan ombrukes slik de er. Dekk som ikke kan ombrukes sendes til energigjenvinning ved forbrenning. Materialgjenvinningsgraden er 56 prosent. 3,5 prosent gjenbrukes og 40,5 prosent energigjenvinnes.

Plast

Plast

Alle produkter og emballasje laget av plast kan kastes på våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Dette er typisk plastgjenstander som du ikke får plass i avfallsbeholderen hjemme.

Ja takk
 • Hagemøbler i plast
 • Plastleker (som ikke går på strøm)
 • Plastrør
 • Hardplast
 • Plexiglass/akryllglass
 • Plastfolie
 • Byggplast

Nei takk
 • Isopor (restavfall)