Hageavfall

Hageavfall kan du levere enten til våre gjenvinningsstasjoner eller i egen hageavfallsbeholder. Klikk her for å bestille egen hageavfallsbeholder til å ha hjemme.

Ja takk
 • Løv
 • Gress
 • Kvister og grener
 • Røtter og stubber
 • Hageplanter
 • Avskårne blomster

Nei takk
 • Jord
 • Stein
 • Emballasje
 • Fremmede arter

Det er viktig å fjerne all emballasje når du levere hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Fremmede arter (tidligere svartelistede arter) skal ikke leveres sammen med ordinært hageavfall. Hver gjenvinningsstasjon har egne containere for fremmede arter.

Hva skjer med avfallet?Hageavfallet blir kvernet og kompostert, dette blir til en næringsrikt og miljøvennlig torvfri blomsterjord. Denne blomsterjorden får du kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om torvfri blomsterjord her.

 

Fremmede arter

Fremmede arter (også kjent som invaderende arter og hagerømlinger) er plantearter som regnes som en trussel mot naturmangfoldet og kan skade naturen på ulike måter. Dette er ofte importerte plantearter som ikke tilhører den norske floraen. De kan ødelegge jordsmonn, fortrenge og utkonkurrere den lokale floraen. Fremmede arter kan også ha med seg sykdommer og insekter som ytterligere ødelegger norsk natur.

For mer informasjon om hvordan du kan unngå spredning av fremmede arter, les hagevettreglene fra Miljødirektoratet.

Slik gjør du

Har du fremme arter i din hage som du skal bli kvitt, må disse leveres til gjenvinningsstasjonen. Ikke kast de i naturen eller i komposten, da det vil kunne føre til spredning. Pakk plantene inn i søppelsekker, slik at plantefrøene ikke blir spredt lags veien til gjenvinningsstasjonen. På gjenvinningsstasjonen finner du en egen container merket «Fremmede arter».

Eksempler på fremmede arter
 • Hagelupin
 • Kjempespringfrø
 • Kjempebjørnekjeks
 • Tromsøpalme
 • Kanadagullris

Ikke fremmede arter
 • Ugress
 • Løvetann

For komplett oversikt over alle fremmede arter, se artsdatabanken:
https://www.artsdatabanken.no/

Hva skjer med avfallet?

Follo Ren sender fremmede arter til energigjenvinning ved forbrenning, slik at de ikke blir spredt ut i naturen.

Hageavfall

Hageavfall kan du levere enten til våre gjenvinningsstasjoner eller i egen hageavfallsbeholder. Klikk her for å bestille egen hageavfallsbeholder til å ha hjemme.

Ja takk
 • Løv
 • Gress
 • Kvister og grener
 • Røtter og stubber
 • Hageplanter
 • Avskårne blomster

Nei takk
 • Jord
 • Stein
 • Emballasje
 • Fremmede arter

Det er viktig å fjerne all emballasje når du levere hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Fremmede arter (tidligere svartelistede arter) skal ikke leveres sammen med ordinært hageavfall. Hver gjenvinningsstasjon har egne containere for fremmede arter.

Hva skjer med avfallet?

Hageavfallet blir kvernet og kompostert på Vinterbro. Hageavfallet blir til en næringsrikt og miljøvennlig torvfri blomsterjord produsert av Grønn Vekst AS. Denne blomsterjorden får du kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om torvfri blomsterjord her. Materialgjenvinningsgraden på hageavfall er 100 prosent.

Nedfallsfrukt

Nedfallsfrukt er for eksempel epler fra epletrær som har falt på bakken og ligget der en stund. Det er ikke anbefalt å spise nedfallsfrukt. Nedfallsfrukt kan være angrepet av muggsopp. Det hjelper ikke å skjære bort synlig mugg, da muggsoppen sprer seg igjennom hele frukten.

Nedfallsfrukt fra private hager kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Store mengder nedfallsfrukt fra gårder kan vi ikke ta imot på våre gjenvinningsstasjoner.


Røtter og trestammer

Røtter og trestammer kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Røtter og trestammer skal leveres i container merket med «Røtter og trestammer». Du finner denne containeren i nærheten av hageavfallet.

Ved levering av røtter og trestammer over 50 kg vil det bli et tillegg i prisen på 50,- ved levering. Se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Avfallet blir kvernet og kompostert på Vinterbro. Etter kverning blir røtter og trestammer blandet sammen med kvernet hageavfall. Avfallet blir til en næringsrikt og miljøvennlig torvfri blomsterjord produsert av Grønn Vekst AS. Denne blomsterjorden får du kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om torvfri blomsterjord her. Materialgjenvinningsgraden på avfallet er 100 prosent.