Impregnert trevirke (eldre type)

Impregnert trevirke er trevirke som er behandlet for å forlenge trevirkets levetid og for å motstå råte- og insektangrep. Terrassebord er vanligvis laget av impregnert trevirke.

Impregnert trevirke av eldre type (produsert før 01.10.2002) er impregnert med enten kreosot, tungmetaller eller lignende. Dette gjør at eldre impregnert trevirke skal leveres som farlig avfall til våre gjenvinningsstasjoner.

Impregnert trevirke nyere type

Impregnert trevirke av nyere type (produsert etter 01.10.2002) regnes ikke som farlig avfall på grunn av nye miljøvennlige produksjonsmetoder. Impregnert trevirke av nyere type er ikke gratis å levere til gjenvinningsstasjonene. Allikevel skal dette sorters sammen med annen impregner trevirke. Årsaken til dette er utfordringen med å skille mellom de ulike typene av impregnert trevirke. Les mer om impregnert trevirke nyere type.

Hva skjer med avfallet

Impregnert trevirke kvernes til flis, og kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse hos Solør Bioenergi.

Lyspærer

Lyspærer er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner. Du kan også levere lyspærer til forhandlere som selger dette, uavhengig av type og merke.

Ja takk
 • Alle typer lyspærer
 • LED-lyspærer
 • Sparepærer
 • Glødepærer
 • Halogenpærer
 • Smartpærer

Nei takk
 • Lysstoffrør (skal leveres i egen beholder for lysstoffrør).
 • Lyslenker og julelys (skal leveres som småelektronikk).

Lysstoffrør

Lysstoffrør er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner. Du kan også levere lysstoffrør til forhandlere som selger dette, uavhengig av type merke.

Vær ekstra forsiktig med lysstoffrør slik at de ikke knuser. Legg de helst tilbake i originalemballasjen før innlevering.

Ja takk
 • Alle typer lysstoffrør

Nei takk
 • Vanlige lyspærer(skal leveres i egen beholder for lyspærer).
 • Lyslenker og julelys (skal leveres som småelektronikk).
 • Armaturer

Vinduer med klorparafiner

Klorparafinholdige glassruter leveres til våre gjenvinningsstasjoner som farlig avfall. Klorparafiner er en stoffgruppe som erstattet PCB da PCB ble forbudt. Disse stoffene har vært brukt som mykgjører i isolasjons- og tetningsmasse.

Disse vinduene inneholder klorparafiner:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1976 og 1990
 • Vinduer produsert i utlandet mellom 1980 – 1990
 • Importerte vinduer frem til 1990

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder klorparafiner? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Hva skjer med avfallet?

Vinduene blir fraktet til et behandlingsanlegg i Moss. Her skjæres glasset ut og blir materialgjenvunnet som glassisolasjon. Vindusrammene med limfug av klorparafin blir sendt til forbrenningsanlegg for destruksjon. Materialgjenvinningsgraden er 45 prosent.

Vinduer med PCB

PCB-holdige glassruter kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Isolerglassruter fra perioden 1965 – 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.

Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra at følgende isolerglassruter inneholder PCB:

 • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
 • Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder PCB? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Hva skjer med avfallet?

Vinduene blir fraktet til et behandlingsanlegg i Fredrikstad. Her skjæres glasset ut og blir materialgjenvunnet som glassisolasjon. Vindusrammene med limfug av PCB blir sendt til forbrenningsanlegg for destruksjon. Materialgjenvinningsgraden er 45 prosent.