Farlig avfall

Farlig avfall leveres enten til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen. Les mer om levering til gjenvinningsstasjonene her.

Farlig avfall er avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer. Disse stoffene må ikke komme ut i naturen og må behandles forsvarlig. Alt farlig avfall som leveres inn må være i original emballasje eller tydelig merket. Påse at emballasjen er tett. Ta kontakt med våre ansatte hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere farlig avfall.

Ja takk
 • Vannbasert og oljebasert maling
 • Oljer
 • Løsemidler
 • Kosmetikk, parfyme og neglelakkfjerner
 • Rengjøringsmidler (såper, bilshampoo, avfettningsmidler, sølvpuss)
 • Salmiakk og klorin
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser (hårspray, insektsspray, spraymaling o.l.)
 • Lakk
 • Lim og klebemidler
 • White spirit
 • Aceton
 • Frostvæske
 • Terpentin
 • Tennvæske
 • Vindusspylervæske
 • Etanol og metanol
 • Rødsprit
 • Tennvæske
 • Silikon, akryl og fugemasse
 • Trykkfarge
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Batterier
 • Bilbatterier
 • Brannslukningsapparat
 • Bromerte flammehemmere
 • Gassbeholdere
 • Gulvbelegg
 • Impregnert trevirke (eldre type)
 • Lyspærer og lysstoffrør
 • Asbest

Nei takk
 • Tom emballasje
 • Ammunisjon
 • Eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Smittefarlig avfall
 • Medisiner

Hva skjer med avfallet?

Farlig avfall blir sortert, pakket og deklarert på våre gjenvinningsstasjoner. Videre sendes farlig avfall til 19 ulike gjenvinningsanlegg. Materialgjenvinningssgraden på farlig avfall er 18 prosent. 78 prosent blir energigjenvunnet. Fire prosent går til deponi.

Ammunisjon og eksplosiver

Det er ikke tillatt å levere ammunisjon eller eksplosiver til gjenvinningsstasjonene. Avklar med politiet hvor du skal avlevere slikt avfall. Vi opplever med jevne mellomrom at kunder uanmeldt gjensetter ammunisjon og eksplosiver på våre gjenvinningsstasjoner. Dette medfører at stasjonene må evakueres og må holdes stengt inntil politiet har sikret eksplosivene. Slike hendelser blir politianmeldt.

Asbest

Asbest er et byggemateriale som er helseskadelig og er derfor farlig avfall. Asbest ble mye brukt som byggemateriale i ulke former frem til 1985, derfor vil flere oppleve å måtte håndtere asbest i oppussingsprosjekter.

Asbestprodukter som eternitt finnes som blant annet takplater, kledningsplater, rør og ventilasjonskanaler.

Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer, blant annet kreft. Risikoen for helseskade oppstår først når asbestfibre løsner fra asbestmaterialet. Dette kan skje når asbestmateriale blir skadet. Derfor er det viktig å benytte riktig beskyttelsesutstyr nå du håndterer asbest. Les mer om arbeid med asbest (arbeidstilsynet)

Levere asbest

Asbest skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du levere opp til 200 kg. På grunn av helsefaren rundt asbest er det viktig at du følger disse retningslinjene:

 • Asbest skal være pakket inn i to lag plast av typen bygningsplast. Plasten skal dekke hele asbestmaterialet.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Maks 25 kg per kolli. Kolli med vekt over 25kg må leveres på pall, som kan løftes av gaffeltruck. Ved bruk av pall må det ligge et lag plast mellom pallen og asbest. Pallen og asbesten må ikke ha direkte kontakt.
 • Merkes tydelig med «Asbest».
 • Gi beskjed til våre ansatte at du kommer med asbest.
 • Alle emballasje for innpakning må kunden bekoste selv.

Over 200 kg

Har du mer enn 200 kg må dette leveres til Retura Østfold i Askim. Klikk her for veibeskrivelse.

Ved ankomst hos Retura Østfold oppgir du at er privatkunde fra Follo og du betaler som privatkunde. Ta vare på kvitteringen og søk refusjon hos oss. Klikk her for refusjonsskjema. Du vil få refundert behandlingskostnadene ved innlevering av inntil 1000 kg asbest til Retura Østfold. Transportkostnader må kunden dekke selv.

Ved levering til IØR/Retura gjelder følgende regler:

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.

Batterier

Batterier er farlig avfall og kan leveres gratis til Follo Rens gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Du kan også levere batterier gratis til alle forhandlere som selger batterier.

Teip polene på oppbrukte batterier før lagrer de i for eksempel isboks, syltetøyglass ect. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.

Ja takk
 • Alkaliske batterier
 • Knappcellebatterier
 • Litiumbatterier
 • NiCD-batterier
 • NiMH-batterier
 • Oppladbare batterier
 • Mobilbatterier
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Nei takk
 • Elbilbatteri

Hva skjer med avfallet?

Batterier blir sendt til sortering hos Stena Recycling i Frogner utenfor Lillestrøm. Her blir batteriene sortert ut i fra ulike typer og størrelser. Etter utsortering blir de ulike batteritypene sendt til ulike gjenvinningsanlegg. Batterier har en materialgjenvinningssgrad på 96 prosent.

Bilbatterier

Du kan levere bilbatterier gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Med bilbatterier menes tradisjonelle startbatterier (Blyakkumulatorer), ikke elbilbatterier

Sørg for at polene på batteriet er dekket til. Mangler du plastdekslene til polene, kan du teipe polene.

Hva skjer med avfallet?

Blybatterier fraktes til godkjent behandlingsanlegg hvor de kvernes opp. Deretter skilles bly, syre og plast ut for materialgjenvinning.

Brannslukningsapparat

Brannslukningsapparater er definert som farlig avfall og kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Brannslukningsapparater skal ikke kastes i restavfallet

Alle typer brannslukningsapparater kan leveres: skum, pulver og CO2.

Hva skjer med avfallet

Oppbrukte og utgåtte brannslukningsapparater blir sendt til Miljø Norge for gjenbruk. Miljø Norge utfører service og vedlikehold på brannslukningsapparatene i henhold til Norsk Standard 3910. Etter gjennomgått service og vedlikehold blir brannslukningsapparatene sendt ut til forhandlere.

Bromerte flammehemmere

Avfall som inneholder bromerte flammehemmere er definert som farlig avfall og kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt materialer for å hindre brann eller spredning av brann. Bromerte flammehemmere er brukt som brannhemmere i isolasjon. Er du i tvil om avfallet ditt inneholder bromerte flammehemmere? Ta kontakt med betjeningen på våre gjenvinningsstasjoner og de vil hjelpe deg.

Eksempler på avfall med bromerte flammehemmere
 • EPS – Isolasjonsplater
 • XPS – Isolasjonsplater
 • PE-skum
 • Cellegummi
 • Isoporlignende materialer med farger

Nei takk
 • Hvit vanlig isopor

Hva skjer med avfallet?

Bromerte flammehemmere blir destruert i godkjente forbrenningsanlegg. Her brennes avfallet ved svært høye temperanturer.

Farlig avfall

Farlig avfall leveres enten til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen.

Farlig avfall er avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer. Disse stoffene må ikke komme ut i naturen og må behandles forsvarlig. Alt farlig avfall som leveres inn må være i original emballasje eller tydelig merket. Påse at emballasjen er tett. Ta kontakt med våre ansatte hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere farlig avfall.

Ja takk
 • Vannbasert og oljebasert maling
 • Oljer
 • Drivstoff
 • Løsemidler
 • Kosmetikk, parfyme og neglelakkfjerner
 • Rengjøringsmidler (såper, bilshampoo, avfettningsmidler, sølvpuss)
 • Salmiakk og klorin
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser (hårspray, insektsspray, spraymaling o.l.)
 • Lakk
 • Lim og klebemidler
 • White spirit
 • Aceton
 • Frostvæske
 • Terpentin
 • Tennvæske
 • Vindusspylervæske
 • Etanol og metanol
 • Rødsprit
 • Tennvæske
 • Silikon, akryl og fugemasse
 • Trykkfarge
 • Tonerkassetter og blekkpatroner

Nei takk
 • Tom emballasje
 • Ammunisjon
 • Eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Smittefarlig avfall
 • Medisiner

Hva skjer med avfallet?

Farlig avfall blir sortert, pakket og deklarert på våre gjenvinningsstasjoner. Videre sendes farlig avfall til 19 ulike gjenvinningsanlegg. Materialgjenvinningssgraden på farlig avfall er 18 prosent. 78 prosent blir energigjenvunnet. Fire prosent går til deponi.

Ammunisjon og eksplosiver

Det er ikke tillatt å levere ammunisjon eller eksplosiver til gjenvinningsstasjonene. Avklar med politiet hvor du skal avlevere slikt avfall. Vi opplever med jevne mellomrom at kunder uanmeldt gjensetter ammunisjon og eksplosiver på våre gjenvinningsstasjoner. Dette medfører at stasjonene må evakueres og må holdes stengt inntil politiet har sikret eksplosivene. Slike hendelser blir politianmeldt.

Gassbeholdere

Gassbeholdere er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner. Gassbeholdere som er tomme eller har litt gass igjen, skal ikke kastes i restavfallet.

De fleste forhandlere av gass tilbyr en panteordning eller har påfyllmuligheter. Sjekk med din lokale forhandler.

Ja takk
 • Propanbeholdere
 • Butanbeholdere
 • Engangsgassbeholdere

Nei takk
 • Spesialgasser
 • Oksygen
 • NitrogenGulvbelegg med ftalater

Gulvbelegg med ftalater er farlig avfall og skal leveres i egen container merket gulvbelegg på våre gjenvinningsstasjoner. Er du i tvil på om gulvbelegget inneholder ftalater, skal du fortsatt kaste avfallet i containeren merket gulvbelegg.

Ja takk
 • Gulvbelegg
 • Vinylgulv
 • Ftalater
 • Vinylbelegg av PVC
 • Vinylgulvlister

Nei takk
 • Gulvbelegg uten ftalter(restavfall)

Hva skjer med avfallet

Gulvbelegg med ftalater er ikke egnet for materialgjenvinning. Gulvbelegg blir sendt til et godkjent behandlingsanlegg, hvor avfallet blir energigjenvunnet ved forbrenning.