Gips

Gips leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Maling, tapet, skruer og beslag trengs ikke å fjernes før innlevering. NB: Gipsplater med fliser leveres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer med avfallet?

Gipsen blir sendt til et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her blir metaller, treverk og papp skilt ut. Deretter blir gipsen kvernet og går videre som råmateriale til produksjon av ny gipsplater. Gips har en gjenvinningsgrad på 100 prosent.

Gipsplater med fliser

Gipsplater med fliser kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Gipsplater med fliser skal leveres i egen container merket «Gipsplater med fliser», det skal ikke leveres i container merket «Gips».

Hva skjer med avfallet?

Kombinasjonen gips med fliser går ikke å skille i sorteringsanlegg. Dette leveres til eget godkjent deponi for gipsholdige produkter.

Gravemasser

Gravemasser er naturlige masser som ikke er forurenset eller på noen måte bearbeidet. Gravemasser leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
 • Jord
 • Stein
 • Grus
 • Sand
 • Torv
 • Mose

Nei takk

Ved levering over 50 kg gravemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Gravemasser blir transportert til Vormsund for behandling. På behandlingsanlegget til AF Decom blir stein, grus og pukk gjenvunnet. For at dette skal bli gjenvunnet må det først sorteres ut ifra størrelse, deretter blir det renset for eventuelle giftstoffer. Videre blir andre avfallstyper, som f.eks metall, sortert ut.

Når gravemassene er ferdig behandlet kan det benyttes som fyllmasse i ulike prosjekter. 80 % av gravemassene blir gjenvunnet. 20 % av massene går til deponi.

Isolasjon

Isolasjon av mineralull, som glassull eller steinull, skal sorteres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Ja takk
 • Glassull (Glava o.l.)
 • Steinull (Rockwool, Paroc o.l.)
 • Steinullsplater
 • Mineralull

Nei takk
 • Annet bygg- og rivningsavfall
 • Emballasje
 • Isopor

Hva skjer med avfallet

Containere med isolasjon blir transportert til et godkjent deponi.

Porselen, keramikk og glass

Porselen, keramikk og glass

Porselen, keramikk og glass kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner enten det er knust eller helt. Små mengder porselen, keramikk og glass kan kastes i restavfallet hjemme.

Ja takk
 • Fliser
 • Toaletter
 • Servanter
 • Servise og steintøy
 • Drikkeglass og kopper
 • Vaser og dekorgjenstander i porselen, keramikk og glass.
 • ildfaste former og herdet glass
 • Krystall
 • Speil

Nei takk
 • Gryter, panner og annet metall
 • Badekar av metall, plast, glassfiber eller andre materialer enn porselen
 • Fliser av naturstein
 • Glassemballasje

Hva skjer med avfallet?

Porselen, keramikk og glass blir gjenvunnet til nye produkter brukt i bygg og anleggsnæringen, gjenvinningsbransjen og mindre entreprenører. Det blir blant annet gjenvunnet til betongelementer. Materialgjenvinningsgraden er 100 prosent.

Rivemasser

Rivemasser er typisk avfall fra oppussing, rive- og konstruksjonsarbeid. Rivemasser skal levers til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
 • Betong (med eller uten armeringsjern)
 • Porebetong (Ytong/Siporex)
 • Lettklinker/leca
 • Annet støpemasse
 • Takstein
 • Teglstein
 • Belegningsstein

Nei takk

Ved levering over 50 kg rivemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Rivemasser går også under betegnelsen «urene masser», det vil si at avfallet kan inneholde farlig miljøstoffer og er såpass sammensatt at det er svært vanskelig å gjenvinne avfallet. I tillegg er ikke massene egnet for energigjenvinning med forbrenning. Derfor blir rivemasser lagt på deponi hos Indre Østfold Renovasjon.

Små fritidsbåter

Fritidsbåter opp til 15 fot kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Dette gjelder også kanoer, kajakker og lignende. Før du leverer båten må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanken være fjernet.

Ved innlevering av båt opp til 15 fot kan du få utbetalt vrakpant på 1 000 kr. For å få dette må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på miljodirektoratet.no
 2. Last ned, skriv ut og fyll inn skjema for levering av fritidsbåt.
 3. Ta med skjema og lever båten på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 4. Våre ansatte vil signere skjemaet.
 5. Ta bilde eller skann inn ferdig signert skjema og last opp hos miljødirektoratet.

Båter over 15 fot kan ikke leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Dette kan leveres for eksempel til Kambo Marina i Moss. Tlf 69 25 88 65, kambomarina.no 
Eller til Regnbuen gjenvinning på Langhus. Tlf: 64 86 31 03, post@follotruckutleie.no