Vinduer med klorparafiner

Klorparafinholdige glassruter leveres til våre gjenvinningsstasjoner som farlig avfall. Klorparafiner er en stoffgruppe som erstattet PCB da PCB ble forbudt. Disse stoffene har vært brukt som mykgjører i isolasjons- og tetningsmasse.

Disse vinduene inneholder klorparafiner:

  • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1976 og 1990
  • Vinduer produsert i utlandet mellom 1980 – 1990
  • Importerte vinduer frem til 1990

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder klorparafiner? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Hva skjer med avfallet?

Vinduene blir fraktet til et behandlingsanlegg i Moss. Her skjæres glasset ut og blir materialgjenvunnet som glassisolasjon. Vindusrammene med limfug av klorparafin blir sendt til forbrenningsanlegg for destruksjon. Materialgjenvinningsgraden er 45 prosent.