Restavfall

Restavfall sorteres hjemme i en vanlig avfallspose eller handlepose, før du kaster det i avfallsbeholderen merket «restavfall». Større restavfallsgjenstander må leveres til gjenvinningsstasjonene eller Miljøbilen.

Hva er restavfall?

Ja takk
 • Isopor
 • Bleier, bind og sanitetsproduker
 • Q-tips
 • Våtservietter
 • Glanset gavepapir
 • Gavebånd
 • Tyggegummi
 • Pensler, tusjer og penner
 • Kondomer
 • Tannkost og oppvaskkost
 • Hundeposer
 • Mat- og Bakepapir
 • Bøker med stive permer
 • Kattesand
 • Kald aske og kull
 • Sneiper og snus
 • Potteplanter og avskårede blomster
 • Kaffekapsler
 • Støvsugerposer
 • Ødelagt drikkeglass og krystall
 • Ødelagt porselen og keramikk (store mengder leveres til gjenvinningsstasjon)
 • CD/DVD/VHS

Nei takk
 • Løst matavfall (matavfall skal i grønn pose)
 • Tørkepapir og servietter tilgriset med matavfall (matavfall)
 • Glass- og metallemballasje
 • Klær og tekstiler
 • Madrasser (se gjenvinningsstasjon)
 • Store mengder stein, grus og hageavfall (se gjenvinningsstasjon)
 • Store plastgjenstander (se gjenvinningsstasjon)
 • Farlig avfall (se gjenvinningsstasjon)
 • Elektronisk avfall (leveres til forhandler eller gjenvinningsstasjon)
 • Batterier (leveres til forhandler eller gjenvinningsstasjon)

Hva skjer med avfallet?

Etter at avfallet har blitt hentet hjemme hos deg av renovasjonsbilen, fraktes det til et ettersorteringsanlegg på Romerike, sammen med matavfallet. Matavfall i grønne matavfallsposer blir automatisk sortert ut.

Restavfallsposene blir åpnet og maskiner med NIR-teknologi (nær-infrarød) identifiserer plastemballasje og sorterer dette ut ved hjelp av luftdyser. Ettersorteringsanlegget sorterer plasten i fem ulike typer og denne plasten blir sendt til produksjon av nye plastprodukter.

Til slutt gjenstår ferdig utsortert restavfall. Restavfallet blir energigjenvunnet ved forbrenning. Energien vi får ved forbrenning blir brukt til å lage fjernvarme.

Elektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres gratis flere steder, blant annet til våre gjenvinningsstasjoner eller til vår rullende gjenvinningsstasjon – Miljøbilen. Du kan også levere EE-avfall gratis til elektronikkbutikker. Les mer om hva du kan levere til gjenvinningsstasjonene her.

EE-avfall er alt avfall som benytter strøm enten via ledning eller batterier. EE-avfall må ikke kastes i restavfallet da EE-avfall inneholder mange sjelden og viktige materialer. I tillegg inneholder en stor del av EE-avfall miljøfarlige stoffer.

Ja takk
 • Lamper
 • Kjøkkenmaskiner
 • Elektriske verktøy og redskaper
 • Husholdningsapparater
 • PC, datakomponenter og IT-utstyr
 • Blinkesko
 • Elektriske leker
 • Kameraer
 • Radioer og musikkanlegg
 • Kabler og ledninger
 • Hvitevarer
 • TVer og skjermer

Nei takk
 • Emballasje

Hva skjer med avfallet?

Elektronisk avfall blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir elektronikken miljøsanert, slik at miljøstoffer blir forsvarlig håndtert. Deretter blir avfallet demontert og kvernet til mindre biter. Etter kverningen blir ulike materialer sortert ut for å bli gjenvunnet i nye produkter, dette inkluderer blant annet: glass, plast, jern, aluminium, kobber og gull. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.

Restavfall på gjenvinningsstasjonen

Restavfall er avfall som er igjen når du har utsortert alt annet. Restavfall på gjenvinningsstasjonen skiller seg ut ifra restavfallet du har hjemme, ved at du ikke kan levere matavfall, hundeposer, bleier og bind på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke tillatt å kaste hele avfallssekker i containeren. Innholdet må tømmes i containeren.

Ja takk
 • Blandingsprodukter
 • Madrasser
 • Glanset gavepapir
 • Store tepper
 • CD/DVD/VHS
 • Isopor
 • Produkter av glassfiber

Nei takk
 • Matavfall (sortere som matavfall hjemme)
 • Bleier og bind (sortere som restavfall hjemme)
 • Hundeposer (sortere som restavfall hjemme)

Hva skjer med avfallet?

Restavfall hentes av Geminor og sendes til forbrenning med energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og varmen utnyttes til energiformål som elektrisitet og fjernvarme.

Datalagring

På alle våre gjenvinningsstasjoner er det en egen låsbar container til innlevering av lagringsmedier, harddisker, mobiler og lignende. Av sikkerhetsmessige grunner står ikke disse containerne lett tilgjengelig på stasjonene, kontakt derfor våre ansatte hvis du har lagringsmedier du ønsker å kaste.

Ja takk
 • Mobiltelefoner
 • Laptoper
 • Nettbrett
 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnekort
 • Minnepenner
 • Disketter
 • CD/DVD

Nei takk
 • Datakomponenter uten lagringsmedier
 • Kabler

Hva skjer med avfallet

Den låsbare containeren blir hentet at Stena Recycling av personell med sikkerhetsklarering, og sendes til et spesialanlegg for destruksjon av lagringsmedier. Containeren forblir låst frem til den ankommer anlegget, hvor alle data destrueres på en sikker og miljøvennlig måte. Etter at data er forsvarlig destruert blir komponentene enten gjenbrukt eller materialgjenvunnet.