Hageavfall

Hageavfall kan du levere enten til våre gjenvinningsstasjoner eller i egen hageavfallsbeholder. Klikk her for å bestille egen hageavfallsbeholder til å ha hjemme.

Ja takk
  • Løv
  • Gress
  • Kvister og grener
  • Røtter og stubber
  • Hageplanter
  • Avskårne blomster

Nei takk
  • Jord
  • Stein
  • Emballasje
  • Fremmede arter

Det er viktig å fjerne all emballasje når du levere hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Fremmede arter (tidligere svartelistede arter) skal ikke leveres sammen med ordinært hageavfall. Hver gjenvinningsstasjon har egne containere for fremmede arter.

Hva skjer med avfallet?Hageavfallet blir kvernet og kompostert, dette blir til en næringsrikt og miljøvennlig torvfri blomsterjord. Denne blomsterjorden får du kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om torvfri blomsterjord her.