Småelektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres gratis flere steder, blant annet til vårt miljøhus, våre gjenvinningsstasjoner eller til vår rullende gjenvinningsstasjon – Miljøbilen. Du kan også levere EE-avfall gratis til elektronikkbutikker.

EE-avfall er alt avfall som benytter strøm enten via ledning eller batterier. EE-avfall må ikke kastes i restavfallet da EE-avfall inneholder mange sjelden og viktige materialer. I tillegg inneholder en stor del av EE-avfall miljøfarlige stoffer.

Ja takk
 • Lamper
 • Kjøkkenmaskiner
 • Elektriske verktøy og redskaper
 • Husholdningsapparater
 • PC, datakomponenter og IT-utstyr
 • Blinkesko
 • Elektriske leker
 • Kameraer
 • Radioer og musikkanlegg
 • Elektriske leker
 • Ledninger og kabler

Nei takk
 • Emballasje
 • Ikke store gjenstander (f.eks TV-er, hvitevarer o.l.)

Hva skjer med avfallet?

Elektronisk avfall blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir elektronikken miljøsanert, slik at miljøstoffer blir forsvarlig håndtert. Deretter blir avfallet demontert og kvernet til mindre biter. Etter kverningen blir ulike materialer sortert ut for å bli gjenvunnet i nye produkter, dette inkluderer blant annet: glass, plast, jern, aluminium, kobber og gull. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.