Restavfall på gjenvinningsstasjonen

Restavfall er avfall som er igjen når du har utsortert alt annet. Restavfall på gjenvinningsstasjonen skiller seg ut ifra restavfallet du har hjemme, ved at du ikke kan levere matavfall, hundeposer, bleier og bind på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke tillatt å kaste hele avfallssekker i containeren. Innholdet må tømmes i containeren.

Ja takk
  • Blandingsprodukter
  • Madrasser
  • Glanset gavepapir
  • Store tepper
  • CD/DVD/VHS
  • Isopor
  • Produkter av glassfiber

Nei takk
  • Matavfall (sortere som matavfall hjemme)
  • Bleier og bind (sortere som restavfall hjemme)
  • Hundeposer (sortere som restavfall hjemme)

Hva skjer med avfallet?

Restavfall hentes av Geminor og sendes til forbrenning med energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og varmen utnyttes til energiformål som elektrisitet og fjernvarme.