Vinduer med PCB

PCB-holdige glassruter kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Isolerglassruter fra perioden 1965 – 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.

Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra at følgende isolerglassruter inneholder PCB:

  • Norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975
  • Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980

Er du usikker på om vinduer du leverer inneholder PCB? Kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen for assistanse.

Hva skjer med avfallet?

Vinduene blir fraktet til et behandlingsanlegg i Fredrikstad. Her skjæres glasset ut og blir materialgjenvunnet som glassisolasjon. Vindusrammene med limfug av PCB blir sendt til forbrenningsanlegg for destruksjon. Materialgjenvinningsgraden er 45 prosent.