Trevirke

Trevirke gjelder både ubehandlet trevirke, konstruksjonsvirke og overflatebehandlet trevirke. Trevirke kan du levere til våre gjenvinningsstasjoner.

Trevirke kan leveres med spiker og skruer, større beslag og skinner må fjernes før levering.

Ja takk
 • Konstruksjonsvirke
 • Malt, oljet og beiset trevirke
 • Listverk
 • Paller
 • Møbler i tre
 • Sponplater
 • Kryssfinér
 • Limtre
 • Parkett

Nei takk
 • Impregnert trevirke
 • Tømmer
 • Ved
 • Hageavfall
 • Laminat

Hva skjer med avfallet?

Trevirke fra våre gjenvinningsstasjoner hentes av Norsk Gjenvinning AS som kjører avfallet til sitt mottak på Haraldrud i Oslo. Der blir trevirket kvernet til flis som senere kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse i Linköping, Sverige.