Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk er farlig avfall og kan leveres til våre miljøhus. Du kan også levere maling, lim og lakk til våre gjenvinningsstasjoner og miljøbilen. Tomme malingsspann kan kastes som restavfall (plastspann) eller metall (metallspann).

Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • Vannbasert maling
 • Oljebasert maling
 • Beis
 • Lim
 • Klebemidler
 • Lakk
 • Silikon
 • Akryl
 • Fugemasse
 • Trykkfarge
 • Fargepatroner

Nei takk
 • Tom emballasje
 • Emballasje som lekker
 • Spraybokser