Organiske løsemidler

Organiske løsemidler er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Organiske løsemidler kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og til Miljøbilen. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • White spirit
 • Lynol
 • Aceton
 • Frostvæske
 • Terpentin
 • Tennvæske
 • Vindusspylervæske
 • Etanol
 • Metanol
 • Rødsprit
 • Neglelakkfjerner
 • Parfyme