Batterier

Batterier er farlig avfall og kan leveres til miljøhus. Du kan også levere batterier gratis til alle forhandlere som selger batterier. Store batterityper, f.eks: elsykkelbatteri, må leveres til gjenvinningsstasjon.

Teip polene på oppbrukte batterier før lagrer de i for eksempel isboks, syltetøyglass ect. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.

Ja takk
 • Alkaliske batterier
 • Knappcellebatterier
 • Litiumbatterier
 • NiCD-batterier
 • NiMH-batterier
 • Oppladbare batterier
 • Mobilbatterier
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Nei takk
 • Bilbatteri
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Hva skjer med avfallet?

Batterier blir sendt til sortering hos Stena Recycling i Frogner utenfor Lillestrøm. Her blir batteriene sortert ut i fra ulike typer og størrelser. Etter utsortering blir de ulike batteritypene sendt til ulike gjenvinningsanlegg. Batterier har en materialgjenvinningssgrad på 96 prosent.

Batterier

Batterier er farlig avfall og kan leveres gratis til Follo Rens gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Du kan også levere batterier gratis til alle forhandlere som selger batterier.

Teip polene på oppbrukte batterier før lagrer de i for eksempel isboks, syltetøyglass ect. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.

Ja takk
 • Alkaliske batterier
 • Knappcellebatterier
 • Litiumbatterier
 • NiCD-batterier
 • NiMH-batterier
 • Oppladbare batterier
 • Mobilbatterier
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Nei takk
 • Elbilbatteri

Hva skjer med avfallet?

Batterier blir sendt til sortering hos Stena Recycling i Frogner utenfor Lillestrøm. Her blir batteriene sortert ut i fra ulike typer og størrelser. Etter utsortering blir de ulike batteritypene sendt til ulike gjenvinningsanlegg. Batterier har en materialgjenvinningssgrad på 96 prosent.