Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Gassbeholdere

Gassbeholdere er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner. Gassbeholdere som er tomme eller har litt gass igjen, skal ikke kastes i restavfallet.

De fleste forhandlere av gass tilbyr en panteordning eller har påfyllmuligheter. Sjekk med din lokale forhandler.

Ja takk
  • Propanbeholdere
  • Butanbeholdere
  • Engangsgassbeholdere

Nei takk
  • Spesialgasser
  • Oksygen
  • Nitrogen