Kabler

Løse kabler og ledninger leveres i egen container på gjenvinningsstasjonene merket «Kabler». Husk å fjern emballasje rundt kablene.

Ja takk
 • Kabler
 • Ledninger
 • Skjøteledninger
 • Skjermkabler
 • Lydkabler
 • Strømkabler
 • Kabler med bryter/dimmer

Nei takk
 • Emballasje
 • Fiberoptiske kabler (se restavfall)
 • Plastrør
 • Kabelkanaler

Hva skjer med avfallet?

Kabler blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir kablene miljøsanert, slik at miljøstoffer blir forsvarlig håndtert. Videre blir kablene kvernet og sortert. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.